W ZAŁĄCZENIU PRZEKAZUJEMY HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie roku - 4 września 2023 r. – poniedziałek

PROSIMY O ZABRANIE NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO PLECAKA LUB SIATKI NA PODRĘCZNIKI

Uroczyste rozpoczęcie roku na boisku szkolnym przy ul. Wielkopolskiej,

a następnie spotkanie z wychowawcą w salach wg harmonogramu