Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Jerzego Sampa

 1. Wydawanie obiadów rozpocznie się 11.09.2023r.

 2. Koszt obiadu wynosi: 7 zł/dzień.

 3. KAŻDY RODZIC /OPIEKUN UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA STOŁÓWKĘ ZOBOWIĄZANY JEST PODPISAĆ UMOWĘ NA ŻYWIENIE DOSTĘPNĄ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ:

https://forms.gle/hWu5ERNgUzxrrkjR6 (LINK ZNAJDUJE SIĘ RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY).

 1. Kwota miesięczna za obiady podana jest zawsze na stronie internetowej szkoły w zakładce INNE- Stołówka oraz wywieszana na tablicach informacyjnych w szkole.

 2. Podawana kwota za obiady jest kwotą pełną za cały miesiąc żywieniowy (bez odpisów). Jeżeli rodzic w miesiącu poprzednim zgłaszał odpis dziecka (zasady zgłoszenia odpisu u dziecka dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w umowie żywieniowej) to kwota główna do zapłaty będzie pomniejszona o ilość odpisów. Jeżeli rodzic ma problem z odpisem za poprzedni miesiąc to prosimy o kontakt z Panią intendent pod numerem tel. 58 309 93 08 wew. 116 lub 117 lub poprzez email: obiady.sp86gda@gmail.com

 3. Konieczne jest dokonywanie wpłat na obiady z dokładnością kwot podawanych na stronie internetowej szkoły lub przez Panią intendent w przypadku odpisów.

 4. Opłaty za obiady należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca (wyjątek stanowi wrzesień, kiedy to termin płatności przesunięty jest do dnia 18.09.2023r.).

 5. Każdy uczeń, który w poprzednim roku szkolnym korzystał z obiadów pozostawia do wpłat swój indywidualny numer konta z poprzedniego roku.

 6. Nowy uczeń otrzymuje indywidualny numer konta na emaila.

 7. Uczeń zobowiązany jest wchodzić do stołówki szkolnej z aktualną kartą obiadową, którą będzie otrzymywał pierwszego dnia każdego miesiąca.

 8. Obiady wydawane są tylko po okazaniu karty obiadowej, a więc uczeń, który zgubi swoją kartę obiadową musi zgłosić ten fakt Pani intendent w celu otrzymania duplikatu.

 9. Harmonogram wydawania obiadów dla poszczególnych klas zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej w szkole oraz będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

 10. Osoby, które nie uiszczą opłaty w terminie nie będą mogły korzystać z obiadów.

 11. Niesystematyczne wnoszenie opłat za obiady lub zaleganie z płatnościami stanowi podstawę do rozwiązania umowy żywieniowej.

 12. W razie jakichkolwiek pytań związanych z żywieniem proszę dzwonić TYLKO I WYŁĄCZNIE do Pani intendent : tel. 58 309 93 08 wew. 116 lub 117.

 13. Aktualny jadłospis jest zamieszczany na stronie internetowej szkoły w zakładce INNE -Stołówka oraz wywieszony na tablicach informacyjnych w szkole.

powrót do góry