KLAUZULA INFORMACYJNA dla pracowników, rodziców, osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły
i kontrahentów zobacz


Adres inspektora ochrony danych: iod.olszewski@gmail.com