Statut
Wewnątrzszkolne Ocenianie
System Oceniania w klasach I-III
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Regulamin uczniowski

Szkolny System Bezpieczeństwa

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pandemii  wirusa COVID-19

Standardy ochrony małoletnich

Inne dokumenty/druki
Duplikat legitymacji szkolnej: wniosek
Duplikat świadectwa: opłata 26 zł. (nr konta do opłaty  jak przy duplikacie legitymacji szkolnej)
Zgoda na przekazanie danych osobowych do WRS-u

dokumenty.jpg