10 lutego 2017 roku data, która na zawsze pozostanie w pamięci społeczności Szkoły z Łostowic,  mieszkańców dzielnicy, miasta i regionu. Tego właśnie dnia podczas uroczystych obchodów jubileuszu  70-lecia Szkoły Podstawowej nr 86 nadano jej imię profesora Jerzego Sampa oraz przekazano sztandar ufundowany przez Radę Miasta Gdańska, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, firmę Satel sp. z o.o. i społeczność szkolną. Autorką projektu sztandaru jest p. Magdalena Bielecka, a wykonała go p. Renata Delevaux. W tak podniosłej uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości. Szczególnie miło było nam gościć rodzinę Pana Profesora  panią Barbarę, żonę naszego Patrona, syna Christiana i córkę Klaudię z rodzinami oraz brata, Wawrzyńca, który jest autorem pamiątkowej tablicy znajdującej się przy wejściu do szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9:00 mszą świętą w kościele pw. św. Judy Tadeusza Apostoła, podczas której został poświęcony sztandar. Jego Ekscelencja Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, skierował do zebranych bardzo osobiste i ciepłe słowa o prof. Jerzym Sampie.
Następnie gospodarze jubileuszu wraz z zaproszonymi gośćmi przeszli do Szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce na sali gimnastycznej. Po oficjalnym powitaniu i przedstawieniu wszystkich zaproszonych gości głos zabrała dyr. Ewa Dębczak. W swoim wystąpieniu zaprezentowała 70-letnią historię szkoły i omówiła przebieg wyboru patrona, a życiorys prof. Jerzego Sampa
ojca i naukowca przedstawił  jego syn, Christian Samp. Całość dopełniała wyświetlana prezentacja przygotowana przez nauczycieli naszej szkoły.
Kolejnym mówcą był przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Bogdan Oleszek, który odczytał Uchwałę Rady Miasta w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku. Po złożeniu przez delegację uczniów kwiatów przy portrecie patrona szkoły w izbie pamięci przewodnicząca Rady Rodziców,  p. Monika Duchnowska, w imieniu wszystkich fundatorów odczytała Akt Fundacji sztandaru Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku. Przedstawiciele fundatorów: p. Bogdan Oleszek reprezentujący Radę Miasta Gdańska, p. Józef Belgrau
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, p. Monika Duchnowska Radę Rodziców, pani z firmy Satel oraz uczennica kl. VI d Alicja Jarocka - przewodnicząca Samorządu Szkolnego, przy akompaniamencie werbli uroczyście wbili młotkami do sztandaru wykonanymi przez p. Sylwestra Karcza pamiątkowe gwoździe. *-
W dalszej części uroczystości za pośrednictwem pani dyrektor przekazano uczniom sztandar. Chorąży pocztu sztandarowego z nieukrywaną dumą zaprezentował go wszystkim gościom. Po chwili sześcioro uczniów w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów od klasy pierwszej do szóstej ślubowało dbać o dobre imię szkoły, być zawsze dobrym i uczciwym człowiekiem, sumiennie i wytrwale wywiązywać się z obowiązków, mieć zawsze na uwadze dobro innych oraz szanować tradycje naszego kraju i regionu. Po ślubowaniu pani dyrektor ogłosiła, że dzień urodzin prof. Jerzego Sampa, tj. 23 marca, będzie dniem patrona naszej szkoły.
Wreszcie przyszła kolej na wysłuchanie hymnu szkoły autorstwa p. Tatiany Synowieckiej i Małgorzaty Irackiej w wykonaniu chóru prowadzonego przez p. Iracką oraz przyjęcie życzeń, gratulacji i słów uznania od zaproszonych gości. W kolejności głos zabierali:
biskup Zbigniew Zieliński, zastępca Prezydenta Miasta Gdańska p. Piotr Kowalczuk, wizytator Pomorskiego Kuratorium Oświaty p. Eugenia Poterewicz,  prezes oddziału ZNP w Gdańsku p. Alina Molska oraz przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania p. Bożena Brauer, dyrektor ZSO nr 7 p. Marcin Hintz.
Po komendzie: „Sztandar Szkoły Podstawowej nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku wyprowadzić!” na scenę tanecznym krokiem weszli uczniowie w kaszubskich strojach i rozpoczęła się część artystyczna. Dzieci z zespołu kaszubskiego kierowanego przez p. Renatę Bukowską rozgrzały serca widzów, a nogi same rwały się do tańca w rytm kaszubskich nut. Tańce kaszubskie i występy uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku były uzupełnieniem „Rozmowy Dziadka i Wnuczki”, podczas której przypomniano gościom 70-letnią historię szkoły
jak się zmieniała z biegiem lat: z siedmioklasowej Szkoły Powszechnej przez ośmioklasową Szkołę Podstawową nr 86, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 4, sześcioklasową Szkołę Podstawową nr 86 po Szkołę Podstawową nr 86 im. prof. Jerzego Sampa; ze szkoły liczącej kilkudziesięciu uczniów i mieszczącej się w niewielkim budynku po dwupiętrowy gmach z wieloma salami dydaktycznymi, salą gimnastyczną, szatniami, stołówką i kuchnią, gdzie uczy się ponad 1200 uczniów. Nawiązaniem do patrona szkoły była inscenizacja legendy Jerzego Sampa o Orani i pięciu braciach zaprezentowana przez uczniów klasy III c. O nagłośnienie w czasie występu i o jakość dźwięku podczas całej uroczystości dbała grupa Profit, natomiast ogromną pomoc w przygotowaniu oprawy plastycznej okazał sklep dla plastyków Storm.
Na zakończenie części artystycznej para szkolnych konferansjerów podziękowała serdecznie wszystkim gościom za przybycie i zaprosiła do zwiedzania szkoły, a szczególnie do obejrzenia okolicznościowych wystaw, które specjalnie na tę okazję zostały przygotowane: w izbie pamięci poświęconej patronowi Szkoły pokazano pamiątki udostępnione przez rodzinę; w sali sukcesów przygotowano wystawę dyplomów, statuetek i medali zdobywanych przez uczniów; najstarsze kroniki i pamiątki szkolne znalazły się w sali 01; portrety patrona wykonane przez uczniów można było zobaczyć na korytarzu, a w jednej z sal wystawiono makiety i inne prace uczniowskie; Szkolne Koło Caritas zajęło również jedną z sal lekcyjnych, a „białe kruki”, „bibliotekę marzeń” oraz zdjęcia i pokaz slajdów z różnych uroczystości zaprezentowała biblioteka szkolna.
Był to również czas na dokonanie wpisów w księdze pamiątkowej i serdeczne rozmowy.