MISJA SZKOŁY

"Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniom, wspieramy ich w pełnym rozwoju, zapewniamy im dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia. Pedagodzy naszej szkoły z pasją i entuzjazmem przekazują uczniom wiedzę i są dla nich przykładem postępowania opartego na wartościach: uczciwość, rzetelność, tolerancyjność, sprawiedliwość, poszanowanie godności, konsekwencja. Nauczyciele naszej szkoły budują w swoich uczniach poczucie własnej wartości, kształtują ich przekonania, umiejętności i postawy."

WIZJA SZKOŁY 

  • Tworzenie własnych programów dydaktyczno-wychowawczych.
  • Nauczanie według nowoczesnych metod.
  • Uczniowie i absolwenci odnoszą sukcesy dydaktyczne.
  • Uczniowie są zdrowi i szczęśliwi.
  • Uczniowie mają dostęp do nowoczesnych technik komunikacyjnych.
  • Rodzice w działaniach dydaktyczno-wychowawczych pełnią wspierającą i współtworzącą rolę.