Sprawozdania finansowe za rok 2023, placówek obsługiwanych przez GCUW

https://gcuw.bip-e.pl/gcu/informacje-podstawowe/sprawozdania-finansowe/2023/12014,Sprawozdania-finansowe-2023.html