Przed II wojna światową wieś Łostowice posiadała zbiorczą szkołę powszechną, która została doszczętnie spalona podczas wojny.3.08.1945 r. na stanowisko kierownika zbiorczej szkoły powszechnej został mianowany Tadeusz Rogowski. W latach 1921- 1940 pracował jako kierownik szkoły st. II w powiecie lidzkim woj. Nowogródzkie.
Podczas okupacji niemieckiej kontynuował pracę w powiecie Iłża woj. Kieleckie. Początkowo ze względu na spalenie budynku pod szkołę zajęto budynek gospodarczy po Niemcu Steecku. Uruchomiono cztery klasy z siedmiu roczników. Zapisano 74 uczniów. Niektóre z nich nie znały j. polskiego. Dzieci pochodziły z Łostowic, Zakoniczyna, Maciek i Kowal. Po roku 20 dzieci odeszło z powodu wyjazdu rodziców.
Stan z 1. 02. 1946 r.- 51 uczniów. Sprzęt szkolny, ławki, krzesła ściągnięto z podwórek i okolicznych pól, tablice zrobiono ze starych drzwi. Podręczniki, zeszyty, pióra, atrament zakupiono i przekazano z dotacji honorowej Powiatowej Spółdzielni Rolniczo- Handlowej.
W roku szkolnym 1946/ 1947 odbudowano budynek dla celów szkoły powszechnej. Powstał Komitet Odbudowy Szkoły Powiatowej. Oddano trzy sale lekcyjne, dwa mieszkania nauczycielskie, dwie szatnie, kancelarię szkolną oraz mieszkanie dla woźnego. W 1947 r. w szkole zainstalowano światło elektryczne. W 1950 r. szkoła jest już placówkę 7- klasową, personel nauczycielski składa się z trzech nauczycieli. W połowie lat 50- tych szkoła zajmuje dwa budynki mieszkalne, w których uczą się klasy od I do VII. Trwają prace przy budowie nowego budynku szkoły. W 1957 r. następuje oddanie budynku obecnej szkoły.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 86 i Gimnazjum nr 4 w Gdańsku:

Tadeusz Rogowski 1945- 1964

Arkadiusz Opinc 1964- 1976

Teresa Pikul 1976- 1978

Józef Lewicki 1978- 1981

Maria Gotkowska 1981- 1984

Eugenia Poterewicz 1984- 1988

Alicja Domozych 1988 - 2014

Grzegorz Kryger 2015 - 2016

Ewa Dębczak od 2016 - marzec 2019

Justyna Dmitruk od kwietnia 2019

Zdjęcia:

Szkoła wewnątrz (2004 r.), Szkoła na zewnątrz (2004 r.), Folder o szkole (2006 r.), Koło dekoratorskie podczas "dekorowania szkoły" (2009 r.)