Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.01.2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 27.01.2022r. do 11.02.2022r. klasy V-VIII przechodzą na nauczanie zdalne. W związku z rozporządzeniem lekcje on-line dla klas 5, 6, 7 i 8 będą prowadzone zgodnie z normalnym planem lekcji. Pozostałe klasy tj. 1, 2, 3, i 4 pracują w trybie stacjonarnym na terenie szkoły. Przypominamy, że ferie zimowe zaczynają się od 14.02.2022r. i trwają do 27.02.2022r.

Podstawa prawna TUTAJ