INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 1. Rekrutacja do klasy I rozpocznie się 1 marca 2024 r. o godzinie 12.00 i zakończy 15 marca 2024 r. o godzinie 16.00.
 2. Rejestracja kandydatów odbywa się elektronicznie przez Gdańską Platformę Edukacyjną https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk.
 3. Do klasy I w roku szkolnym 2024/2025 przyjmowane są:dzieci 7-letnie (rocznik 2017):
 • objęte obowiązkiem szkolnym;
 • dzieci, które nie podjęły nauki w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 z powodu odroczenia obowiązku szkolnego;dzieci 6-letnie (rocznik 2018):
 • dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 realizowały roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz posiadają tzw. gotowość szkolną.
 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest terminowe złożenie wniosku do szkoły.
 2. Do klasy I przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, w drugiej kolejności spoza obwodu i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz w zależności od liczby uzyskanych punktów z kryteriów naboru.
 3. Wypełnione za pośrednictwem strony zgłoszenie rodzice/opiekunowie prawni drukują, podpisują i przekazują do szkoły w jeden z wybranych sposobów:
 • osobiście dostarczają do sekretariatu szkoły
 • wrzucają do wrzutni (spakowane do zaklejonej koperty) znajdującej się przy portierni obok wejścia głównego.

Istnieje także możliwość elektronicznego przekazania dokumentów:

 • przesyłane zgłoszenia przez platformę ePUAP (ePUAP/SP86_Gdansk/SkrytkaESP)
 • podpisanie zgłoszenie w systemie za pomocą podpisu elektronicznego.
 1. Druki zgłoszenia będą dostępne od 1 marca 2023 r.
 1. W dniu 27 marca 2024 r. o godzinie 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego. Wyniki można sprawdzić na dwa sposoby:

 

SZKOŁA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 NIE PROWADZI ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH – ZERÓWEK (OD ROKU 2020)

 

ODDZIAŁY KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ DO SZKOŁY PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ 20

 

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY, KTÓRYCH RODZICE W ODPOWEDNICH TERMINACH ZŁOŻĄ ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ ZOSTAJĄ PRZYJĘTE Z URZĘDU!

OBWÓD SZKOŁY:

11 Listopada
Bartnicza
Barzychowskiej Erwiny
Beskidzka
Bieszczadzka
Chychły Zygmunta
Darżlubska
Drużyn Strzeleckich
Górnowicza Huberta
Grubby Andrzeja
Hokejowa
I Brygady
II Brygady
Karkonoska
Koprowskiego Hilarego
(do rocznika 2015)
Kozacza Góra
Kureckiej Marii
Liliowa
Łucznicza
Łyżwiarska
Michonia Jana
Niepołomicka do 31
Ofiar Grudnia ‘70
Olimpijska
Orląt Lwowskich
Pienińska
Podleckiego Zbigniewa
Przebiśniegowa
Rosiczki
Saneczkarska
Sasankowa
Sendlerowej Ireny
Szymbarskiej
Świętokrzyska do 119
Wąsika Józefa
Wielkopolska