PLAN ZAJĘĆ TERAPII PEDAGOGICZNEJ p. Bożena Delegiewicz

JESTEM RODZICEM DZIECKA Z DYSLEKSJĄ Najważniejsze informacje i wskazówki dla rodzica oraz praktyczne ćwiczenia do pracy z dzieckiem